Bezpieczeństwo i gwarancja

ZSA „Tempus Trans” ma wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej na 300 000 EUR. Jesteśmy ubezpieczeni przez niezawodną i dobrze znaną w świecie firmą ubezpieczeniową Lloyd.

Czasami klienci nie zwracają uwagi na wybór partnera logistycznego – czy partner jest ubezpieczony i czy ubezpieczenie jest niezawodne. Logistyka i transport ładunków są bardzo ryzykowne, wymagają dużej wiedzy i odpowiedzialności. Mimo wszelkich wysiłków zapewnić jakość świadczonych usług, mogą pojawić się straty podczas transportu ładunków nie tylko z winy przewoźnika lub spedytora. Ubezpieczenie jest gwarantem – straty poniesione w przypadku uszkodzenia zostaną zwrócone.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jeszcze nie jest gwarancją, że wszystkie możliwe straty zostaną pokryte. Bardzo ważne w jakiej firmie ubezpieczeniowej i w jakich warunkach jest odpowiedzialność firmy.

Wybraliśmy odpowiedzialność cywilną dobrze znanego na świecie „Lloyd’s“ towarzystwa. „Loyd’s“ to najstarsza instytucja ubezpieczeniowa na świecie, o ponad 300-letniej historii i jest wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem usług ubezpieczeniowych. „Loyd’s“ wybraliśmy nie przez przypadek, a biorąc pod uwagę wiele czynników i przeanalizowaliśmy warunki proponowanego ubezpieczenia. W okresie działania firmy przekonaliśmy się – „Lloyd’s“ zarządza odpowiedzialnym i płynnym administrowaniem sporadycznymi uszkodzeniami.